اسکلت سبک و سنگین ؛کپر وپارکینگ ؛نما ساختمان و...

مشخصات کارجو
09166711831
نام و نام خانوادگی: بزم
سن:33 سال
سوابق کاری:ساخت کمیته امدادجدید؛بلوک مسکن مهر امام علی؛ساختمان وحدانی؛مدرسه غزل موسوی؛مدرسه امیرکبیر؛سالن علی یبن ابی طالب وخابگاهش؛وصدها اسکلت کوچک و بزرگ شهر
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم
ایمیل کارجو:aminym86@gmail.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان و حومه

توضیحات


تخصص در ساخت سازهای فلزی (اسکلت )کپر وپارکینگ ؛فنس کشی و….اسکلت-سبک-و-سنگین-؛کپر-وپارکینگ-؛نما-سا

Share
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.