مشخصات کارجو
۰۹۱۶۷۳۶۴۳۱۳
نام و نام خانوادگی: مهدی توسلی فر
سن:29 سال
سوابق کاری:وارده نشده است
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی آی تی
ایمیل کارجو:
حوزه شهرهای فعالیت کاری:اهواز-بهبهان

توضیحات