حوزه تخصص کارشناس ایمنی و بهداشت محیط کار و تعمییرات سخت افزار و نرم افزاری کامپیوتر

مشخصات کارجو
09168544200
نام و نام خانوادگی: صادق صیادی
سن: سال
سوابق کاری:وارده نشده است
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:مهندسی شیمی _تکنولوژی صنایع شیمایی
ایمیل کارجو:
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان و حومه

توضیحات


دارای مدرک ICDLهفت گانه
دارای مدرک HSE_MS
مهارت زبان خارجه

Share