مشخصات کارجو
۰۹۰۱۲۲۲۳۶۳۵
نام و نام خانوادگی: نرگس قربانی
سن:27 سال
سوابق کاری:کار در دبستان
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس حقوق
ایمیل کارجو:nargesghorbani.131@gmail.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان

توضیحات


تسلط به کامپیوتر و امور دفتری و مسائل حقوقی

Share