مشخصات کارجو
09166716838
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا راضی پور
سن:45 سال
سوابق کاری:بیش از15 سال سابقه
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:وارده نشده است
ایمیل کارجو:sad@yahoo.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان و حومه

توضیحات


بیش از ۱۵ سال سابقه شیشه بری در بهبهان وحومه

Share
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.