فوق دیپلم برق. تخصص در کامپیوتر

مشخصات کارجو
09013914091
نام و نام خانوادگی: دانیال خلیلی
سن:26 سال
سوابق کاری:وارده نشده است
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:کاردانی برق
ایمیل کارجو:danialkhalili77@yahoo.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان.اهواز

توضیحات


کاردانی برق قدرت اشنایی کامل با کامپیوتر و دارای گواهینامه رانندگی

Share
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.