ماشین آلات-امور اداری-کامپیوتر شامل Internet -word-excel-powerpoint

مشخصات کارجو
09163733779
نام و نام خانوادگی: امیرحسین مرادی
سن:36 سال
سوابق کاری:مسئول تعمیر و نگهداری و سرپرست تعمیرگاه ماشین آلات در پروژه ای مختلف از جمله سد و نیروگاه چمشیر
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت صنعتی و دانشجوی مهندسی مکانیک
ایمیل کارجو:amirhossein.moradi7@yahoo.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:گچساران

توضیحات


انجام بازدیدهای ادواری ماشین آلات-نظارت بر انجام سرویس های دوره ای ماشین آلات-صدور و ثبت کارت سرویس ماشین آلات-تهیه انواع گزارشات ماشین آلات ( وضعیت،کارکردو………)و ……………………………………

Share
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.