مشخصات کارجو
09395686436
نام و نام خانوادگی: سینا علیپور
سن:31 سال
سوابق کاری:وارده نشده است
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم
ایمیل کارجو:fojo@gmail.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:اهواز

توضیحات


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.