کارهای اداری و در صورت کمی اموزش دیدن کارهای حسابداری

مشخصات کارجو
09169727554
نام و نام خانوادگی: یلدا شفیعی
سن:41 سال
سوابق کاری:وارده نشده است
آدرس:وارده نشده است
آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
ایمیل کارجو:yaldashafiyi123@gmail.com
حوزه شهرهای فعالیت کاری:بهبهان

توضیحات


توانایی کارهای دفتری را دارم و اگر اموزشی حدودا یک هفته ایی ببینم از عهده ی کارهای حسابداری بر میام

Share
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.