بانک مشاغلسوالات متداول

تلفن همراه کارجو را پیدا کنم؟
با کلیک روی مشخصات هر کاربر اولین گزینه ای که نمایش داده می شود تلفن همراه کارجو می باشد
موقع تماس با کارجو چه بگویم؟
جهت حمایت از ما هنگام تماس با کارجو به تماس از طریق وبسایت نگاه صنعت اشاره فرمایید.
مشخصات وارد شده کارجویان صحیح است؟
مشخصات وارد شده را خود کارجویان پر نموده اند و صحت آن بر عهده آنها می باشد.